Pro klienty, kteří chtějí dokončit svou vlastní post výrobu můžeme naskenovat a dodat registrované mračno bodů.

S využitím mračna bodů jako základu vytváříme vysoce přesnou a podrobnou 2D dokumentaci. Obsahuje přesné produkty, jako jsou půdorysy, řezy a pohledy na pohledy. Ve srovnání s tradičními metodami sběru dat z průzkumu nabízejí mračna bodů mnohem větší flexibilitu, pokud jde o produkci dat. Stejně jako u jiných projektů extrakce dat je důležitá specifikace. Času, a proto lze dosáhnout úspory nákladů pochopením úrovně podrobností a požadované přesnosti, a to jak dnes, tak i v budoucnu.
Specifikace určí hustotu v mračnu bodů během fáze sběru dat a také úroveň extrakce konečného produktu. Trochu dopředného plánování zpočátku může ušetřit na nákladných a časově náročných návštěvách webu v pozdější fázi. To umožní koncovému uživateli získat maximální výhodu z použití technologie cloudu bodů. Naše služby 2D CAD zahrnují výkresy výšek, výkresy půdorysů, výkresy řezů a stropů z mračna bodů.

Praktické využití:

Sanace stávajících budov
Pohledy na budovy
Zaznamenání památkových staveb