Nabízíme deformační průzkumy a monitorování pohybu

Nabízíme průzkumy deformací a monitorování pohybu. V závislosti na úkolu a předmětu můžeme použít 3D laserové skenování. To je ideální pro objekty nepravidelného tvaru nebo tam, kde je vyžadována podrobná mřížka informací. U konvenčnějších schémat můžeme nainstalovat cílové řešení měřené přesnými totálními stanicemi v pravidelných intervalech.

Použití:

Budovy nebo stavby sousedící se stavbou nebo těžební činností.
Železniční prostředí. Mosty, koleje atd. Může se používat buď tradiční, nebo laserová technologie skenování.