Digitalizace

Ve společnosti 7D BIM se pravidelně zabýváme průmyslovými projekty, kde je potřeba aktualizovat systémy v rámci stávajících instalací. Dodávka digitálního závodu – proces začíná laserovým skenováním stávajícího místa. Poté vytvoříme dokumentaci ve skutečném stavu a poté pracujte s klientem prostřednictvím procesu návrhu a nakonec se střetněte s kontrolou návrhu jako ve virtuálním prostředí.

V mnoha případech je to dokončeno na základě projektu po projektu, na jehož konci jsou data ukládána a ztracena budoucím dílům, což má za následek duplicitní náklady a nedostatečnou kontinuitu každého jednotlivého projektu.

Ve společnosti 3Deling se s klienty připravujeme na provádění projektů s důsledným a globálním přístupem.

Vytvořením digitální databáze všech aktiv v rámci instalace může klient tyto informace použít nejen na základě projektu, ale i pro průběžnou efektivní správu instalace, což vede k úspoře času i nákladů.

Pro klienty, kteří nemají žádné zkušenosti se správou digitálních databází, můžeme nabídnout školení i rady a pomoc při nákupu a přizpůsobení softwaru tak, aby vyhovoval individuálním pracovním postupům klienta.

Jelikož je potřeba, aby operátoři dodržovali stále přísnější systémy řízení bezpečnosti, může se digitální databáze aktiv stát neocenitelným nástrojem při nákladově efektivní správě instalace. Například pro efektivní správu zón ATEX lze použít databázi.