Pro klienty, kteří chtějí dokončit svou vlastní post výrobu můžeme naskenovat a dodat registrované mračno bodů.

3D laserové skenování umožňuje provádět přesné objemové průzkumy ve velmi krátkých časových rámcích. Data mraků bodů lze georeferencovat a transformovat do libovolného souřadnicového systému. Síťové modely vytvořené z mračna bodů představují vysoce přesné reprezentace skenovaného terénu, komory nebo hromady uhlí. Porovnáním sítě se sítí nebo sítě s plochým povrchem můžeme vypočítat objemy vzhledem k danému referenčnímu bodu.

Výhody 3D laserového skenování:

Vysoce detailní zobrazení měřených povrchů - vysoká přesnost
Dlouhý dosah, bezkontaktní sběr dat
Rychlost sběru dat