Pro klienty, kteří chtějí dokončit svou vlastní post výrobu můžeme naskenovat a dodat registrované mračno bodů.

3D laserové skenování nebo průzkumy s vysokým rozlišením jsou rychlý a efektivní způsob sběru prostorových dat o prostředí. V nedávné době hlavní dodavatelé softwaru začlenili nástroje cloudu bodů do svých produktů. To vedlo k tomu, že se skenování stále častěji stává standardní metodou sběru dat pro širokou škálu aplikací. Od architektonického až po průmyslový, 3D cloudový průzkum bodů může poskytnout řešení nejsložitějších výzev sběru dat.

Řada našich klientů dává přednost vytváření vlastních produktů z dat cloudu bodů. V těchto případech můžeme poskytnout registrovaný mrak bodů, filtrovaný podle vaší specifikace a doručený ve formátu podle vašeho výběru.
V případě, že by klient neměl dostatek zkušeností nebo pracovní síly k převodu cloudu na data CAD, můžeme nabídnout naše další služby zpracování cloudu 3D bodů.

Pro zkušenější uživatele cloudu bodů můžeme nabídnout rozšířené služby.

Podporované formáty:

Praktické využití:

Kromě mračna bodů navrhujeme TruView – panoramatické pohledy na jednotlivé skeny s možností jednoduchých měření a zobrazení souřadnic. Panoramatické snímky spojené se standardním mrakem bodů intenzity poskytují efektivní datovou sadu pro modelování.

3D mračno bodů: